top of page

צילום פנים משרד
ATRIUM

המשרד מעוצב בסגנון הבארוק. הלובי כולל ציורים קלאסיים וריהוט עתיק. אבל חדרי העבודה מרוהטים בסגנון עבודה מודרני.

המשימה היא להראות את המוזרות של סגנון הלובי, להתמקד באביזרים ובשילוב של סגנונות. הצג את הנפחים של סביבת העבודה ותפוס אווירה ידידותית וחיובית.

המשרד מעוצב בסגנון הבארוק. הלובי כולל ציורים קלאסיים וריהוט עתיק. אבל חדרי העבודה מרוהטים בסגנון עבודה מודרני.

המשימה היא להראות את המוזרות של סגנון הלובי, להתמקד באביזרים ובשילוב של סגנונות. הצג את הנפחים של סביבת העבודה ותפוס אווירה ידידותית וחיובית.

bottom of page